Utställningskuber - I kartong och wellpapp

Utställningskuber

Utställningskuber används ofta på mässor och i skyltfönster, men fungerar även bra i många andra sammanhang. Kuberna kan produceras i antingen kartong eller wellpapp beroende på storleken och syftet med användningen. Tryckmetoden väljs sedan utifrån motivet och upplagan, men vanligt är att använda digitaltryck, offset eller screentryck. Utställningskuberna kan, i likhet med displayställen, UV-lackas, seglamineras, präglas o.s.v. enligt kundens önskemål.

Utställningskub i kartong och wellpapp

Utställningskub

Denna utställningskub är offsettryckt och kascherad på wellpapp och har måtten 450x450x450mm.