Kapa

Kapaskiva

Kapaskiva är ett lätt men hårt material som består utav polystyren och kartong. Materialet har många olika namn där foamboard, sandwichskiva och cellpannå är några exempel. Kapaskivor är ett bra material för montering utav bilder och används ofta av fotografer, arkitekter och designer för presentationer och utställningar. Materialet kan också digitaltryckas och CAD-skäras, vilket möjliggör en personlig design och används ofta till butiksexponering utav varor och produkter.