Kartong

Kartong

Kartong och papp är ett styvt och kraftigt pappersmaterial som har många olika användningsområden. Materialen är i princip samma sak och skillnaden är ytvikten. Kartongen har en ytvikt som överstiger 170 gram per kvadratmeder medan pappens ytvikt överstiger 400 gram per kvadratmeter. Kartong och papp kan tillverkas av både nyfiber och returfiber, pappersmassan kan vara blekt eller oblekt, kemisk eller mekanisk och bestå av ett eller flera fiberskikt. Ytan kan vara bestruken eller obestruken med vit eller brun baksida. I och med att kartongen och pappen är slitstarka, passar bra som tryckmedium och klarar avancerad efterbearbetning lämpar de sig bra till många olika produkter såsom förpackningar, skyltar, displayställ och emballage.

Kartongförpackningar, pappförpackningar och pappställ används frekvent för att skydda och marknadsföra produkter i exempelvis matvarubutiker i och med att de lätt kan anpassas med bland annat lackning, prägling och foliering för att få ett mer attraktivt utseende.