Packning och distribution

Packning och distribution

Packning och distribution är en viktig del som ibland kan innebära en stor ansträngning för kunden. Vi har som mål att hjälpa kunden så att produkterna eller kampanjerna kommer till önskad leveransadress på ett enkelt och effektivt sätt. Det vi bland annat kan hjälpa till med är:

  • Bulk eller styckepackning
  • Inplastningar
  • Resningar och monteringar
  • Förpackning (Prepack) utav ställ
  • Distribution enligt adresslista
En populär tjänst som erbjuds är att displayerna fylls med produkter innan de distribueras direkt ut till butik (prepack). Ofta är upplägget att X antal ställ ska vara färdigpackade och stå på lager så att de snabbt och lätt kan distribueras ut efter ett avrop från kunden. Efter avropet fylls fler displayer med produkter så att det överrenskomna antalet färdiga displayer finns på lager.