Allmänna villkor

Allmänna villkor

Senast uppdaterad den 26/05/2018

Information om displayst.se
www.displayst.se drivs av Ekograf Företagstjänst AB (Ekograf), org. nr. 556761-1842, Fleminggatan 7, 802 60 Gävle, Sverige.

Upphovsrätt
1. Upphovsrättsskydd
All information på Hemsidan (inklusive bilder, ritningar etc) är skyddat av upphovsrätten. Alla rättigheter hänförliga till Hemsidan tillfaller och tillhör Ekograf.

2. Villkor för användning av Hemsidan
All information på Hemsidan är inte till för att, helt eller delvis, publiceras eller återges på något sätt.

Hyperlänkar
1. Länkar från displayst.se till andra hemsidor är för Din bekvämlighet. Ekograf är inte ansvarigt för innehållet i dessa hemsidor, då Ekograf varken representerar eller kontrollerar hemsidorna.
2. För att länka till displayst.se krävs Ekografs skriftliga medgivande. Även om sådant tillstånd lämnats, förbehåller sig Ekograf rätten att omedelbart kunna kräva att en länk tas bort för det fall det kan antas att Ekograf intressen kränkas.

Andra immateriella rättigheter
Samtliga produkter, bilder, processer eller tekniska lösningar som beskrivs på denna hemsida kan vara föremål för andra immateriella rättigheter tillhörande Ekograf eller tredje part. Någon rätt att använda de immateriella rättigheterna beviljas inte genom dessa villkor.

Kontakt via email och formulär
Ekograf förbehåller sig rätten att spara meddelanden skickad via hemsidan samt att skicka vidare informationen till Exochco AB [orgnr. 556584-6259] vilket är en tredje part.

Allmänt ansvar rörande information på Hemsidan
1. Ekograf gör sitt allra bästa för att ge Dig så korrekt, fullständig och aktuell information som möjligt. Ekograf lämnar dock ingen garanti avseende informationen på Hemsidan.
2. Ekograf förbehåller sig rätten att göra uppdateringar eller ändringar av all information på Hemsidan utan förvarning. Notera att produkter, bilder etc. som visas kan ändras eller tas bort när som helst.
3. Ekograf kan inte garantera att informationen på Hemsidan överensstämmer med lokala lagar i varje land. Du kommer åt Hemsidan på eget initiativ och ansvarar för att Du följer alla lagar som rör allmän ordning i Ditt land.
4. Tillgång till och användning av Hemsidan och dess innehåll sker på egen risk. Det är framför allt Ditt ansvar att skydda Dig mot virus eller andra destruktiva eller förstörande åtgärder.
5. Tillgång till Hemsidan är tillåten på tillfällig basis. Ekograf förbehåller sig rätten att utan förvarning dra tillbaka eller ändra den service som Ekograf ger på Hemsidan.