Information om displayställ

Information om displayställ

Displayställ i wellpapp är ett verktyg som många använder för att exponera varor och idéer i olika miljöer. Det som gör displayställen populära är möjligheten att skräddarsy dem till ett konkurrenskraftigt pris, vilket gör det möjligt att använda olika displayer till olika evenemang. I och med att displayerna är gjorda i wellpapp kan det även ses som ett miljövänligt alternativ till plast- och metallställ.

Från koncept till färdig produkt
I och med att nästan alla ställ som produceras är unika är det viktigt att hjälpa och guida kunden hela vägen från ide till färdig produkt. Det första steget i kedjan är normalt att konstruktörerna tillsammans med projektledaren och kunden utvecklar en prototyp utav displayen som sedan godkänns innan produktion. Reproavdelning kan även hjälpa till med att förbereda de digitala underlagen innan displayen trycks.

Design utav displayställen
Designen kan variera oerhört beroende på vilket budskap och budget kunden har och allt från enstaka ofärgade displayställ till specialdesignade ställ i stora volymer produceras. Exempel på design som kan användas på displayställen är:

  • Konturstansade ytor
  • Fyrfärgstryck på fram- och baksida
  • UV-lack
  • Partiell UV-lack
  • Prägling
  • Foliering
  • Seglaminering
  • Fönster med eller utan plast

Det är kundens önskemål som ligger tillgrund för hur displayställen kommer att produceras och självfallet hjälper projektledaren till att diskutera och utforma olika lösningar.

Produktionsmetoder
Ska enstaka eller ett mindre antal displayer tillverkas, t.ex. för mässor eller butiksdemonstrationer, är det vanligt att använda digitaltryckning och digitalskärning för att skapa konkurrenskraftiga priser. Utifrån tryckmönster, kvalité och upplaga beslutas normalt vilken tryckmetod som ska användas. Digitaltryckning, screentryckning, offsetkaschering och flexotryck används ofta för att applicera trycket på wellpappen. Efter tryckningen stansas, eller digitalskärs, ställen innan en eventuell limning, montering och packning genomförs.

Efter produktion
När displayställen är färdigproducerade kan antingen ställen bulkpackas eller styckepackas och skickas direkt till kund eller fördelas enligt adresslista. Det är även möjligt att få ställen förpackade (preepack) med varor och skickad direkt ut till butik.