Hängande displayställ - I kartong och wellpapp

Hängande displayställ

Hängande displayställ är ett bra komplement till andra displayställ. Dessa kan vara behändiga i miljöer där man vill använda golvytan till något annat. Mindre displayer kan tillverkas i kartong men vanligast är att använda wellpapp. Diverse krokar, mobilspiraler och rep kan användas vid upphängandet.

Hängande displayställ i kartong och wellpapp

Hängande displayställ

Displayen är specialdesignad och producerat i wellpapp för ostkex.