Säljstation - I kartong och wellpapp

Säljstation

Utformningen av säljstationer kan variera mycket beroende på produkt, målgrupp och design. I och med digitaltryck och CAD-skärning kan priserna hållas nere även om det är enstaka produkter ni önskar samtidigt som ni erhåller en bra vara. Har ni en idé eller behöver hjälp? Var vänlig kontakta oss!

Säljstation i wellpapp

Säljstation - Läkerol

Säljstationen är anpassad med hyllor och spjut för en tydlig varuexponering.